mistä saa lainausmerkit

By | 20 syyskuun, 2023

Lainausmerkit ovat kirjoittamisessa ja puheessa käytettäviä merkkejä, jotka osoittavat, että kyseessä on tietty lause, lauseenosa tai sana on lainattu joltakin toiselta lähteeltä. Lainausmerkit voidaan sijoittaa yksittäisen sanan tai useamman sanan ympärille, riippuen siitä, mistä tekstistä lainaus on peräisin.

Lainausmerkit voivat olla joko yksinkertaisia (’ ’) tai kaksoislainausmerkkejä (” ”). Eurooppalaisessa kirjoitustavassa yleisimmin käytetään jälkimmäistä, kun taas Yhdysvalloissa yleisempi on ensimmäinen vaihtoehto. Lainausmerkit eivät kuitenkaan merkitykseltään eroa toisistaan, vaan tärkeintä on valita sama tyyli koko tekstin läpi.

Lainausmerkit käytetään monissa eri tilanteissa. Tyypillisimmin niitä käytetään lainattujen tekstien ja puheenvuorojen merkitsemiseen. Jos esimerkiksi haastattelet jotakuta tai lainaat joltakin henkilöltä lausetta tai puheenvuoroa, tulee käyttää lainausmerkkejä osoittamaan, että kyseessä on lainaus. Samoin, jos lainaat jonkin kirjan, artikkelin tai tutkimuksen lauseen tai kappaleen, tulee myös käyttää lainausmerkkejä.

Lainausmerkit voivat myös olla hyödyllisiä silloin, kun halutaan ilmaista jotakin sanaa epävirallisesti, ironisesti tai sarkastisesti. Esimerkiksi: ”Se on varmaan ’helppo’ tehtävä, jos olet matemaatikko.” Tällöin lainausmerkit osoittavat, että ilmaista sanaa käytetään jollain tavalla poikkeavalla tai epäsuoralla tavalla.

On kuitenkin tärkeää huomata, että lainausmerkkejä ei tulisi käyttää turhaan tai väärin. Niitä ei esimerkiksi tarvitse käyttää osoittamaan sitä, että jokin sana kuuluu johonkin erityiseen sanaryhmään, kunhan konteksti on selvä. Turha tai väärinkäytetty lainausmerkki voi aiheuttaa epäselvyyksiä ja hämärtää lukijan käsitystä kirjoitetusta tekstistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lainausmerkit ovat tärkeä osa kirjoittamisen ja puheen ymmärrettävyyttä. Niitä käytetään lainattujen tekstien merkitsemiseen sekä ilmaisemaan erityisiä merkityksiä tai epäsuoria viestejä. Jatkossa on hyvä pitää nämä seikat mielessä, kun lainausmerkkien käyttöä tarvitaan kirjoittaessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *