Category Archives: Lainausmerkit

Tämä lainauskategoria on täynnä inspiroivia lainauksia, jotka voivat rohkaista, motivoida ja antaa voimaa elämän eri tilanteissa. Nämä lainaukset voivat olla peräisin kuuluisilta henkilöiltä, kirjailijoilta, filosofeilta, urheilijoilta, tai muilta merkittäviltä henkilöiltä, jotka ovat jakaneet elämänviisauttaan ja rohkaisuaan sanojen kautta.

lainausmerkit harjoituksia

Lainausmerkit ovat kirjallisessa ilmaisussa tärkeä keino ilmaista jonkin toisen henkilön puhetta tai ajatuksia. Ne voivat myös korostaa tiettyjä sanoja tai ilmaisuja, ilmaista irvokkuutta tai viitata involuntariseen oireeseen, kuten ironiaan tai sarkasmiin. Lainausmerkit eivät ole vain kirjallisessa ilmaisussa, vaan ne ilmestyvät myös suullisessa ilmaisussa haastattelujen aikana. Jos lainausmerkit käytetään oikein, ne voivat auttaa lukijaa tai kuulijaa… Read More »

lainausmerkit gradu

Lainausmerkit gradu – miten niitä käytetään oikein? Gradu on vaativa akateeminen tutkielma, joka vaatii paljon työtä, tutkimusta ja paneutumista aiheeseen. Gradun tekeminen on pitkä prosessi, joka alkaa aiheen valinnasta ja päättyy lopulliseen työn hyväksymiseen. Gradun kirjoittamisessa on tärkeää kiinnittää huomiota erilaisten tekstissä käytettyjen merkintöjen käyttöön, kuten lainausmerkkeihin. Lainausmerkit ovat yleinen tapa merkitä tekstissä oleva sitaatti… Read More »

lainausmerkit google haussa

Lainausmerkit Google haussa – avaimet oikean hakutuloksen löytämiseen Internetistä löytyy valtava määrä tietoa, ja usein haun tekeminen voi olla haastavaa oikeiden hakutulosten löytämiseksi. Onneksi Google ja muut hakukoneet tarjoavat useita erilaisia hakutyökaluja, joiden avulla löytää juuri haluamansa tiedon. Yksi hyvä tapa yksilöidä hakuja on käyttää lainausmerkkejä. Lainausmerkit näyttävät tilille elokuun alkaessa Lainausmerkkien käyttö tarkoittaa sitä,… Read More »

lainausmerkit fontti

Lainausmerkit fontti tarkoittaa fonttia, jota käytetään yleisimmin lainausmerkkien ympärillä olevissa teksteissä. Lainausmerkeillä korostetaan erityisesti lausuntoja tai mielipiteitä, tai käytetään niitä osoittaessa tietyntyyppistä puhetta, esimerkiksi sitaatteja tai retorisia kysymyksiä. Lainausmerkkipohjaisia fontteja on monia erilaisia, ja ne voivat vaihdella merkittävästi toisistaan. Yleisesti ottaen lainausmerkit fontissa ovat joko yksinkertaisia tai kaksoisitaanisia. Yksinkertaisia lainausmerkkejä käytetään yleisimmin Pohjois-Amerikassa, kun taas… Read More »

lainausmerkit esimerkki

Lainausmerkit ovat osa kirjoittamista, jota käytetään ilmaisemaan, että tietyt sanat tai lauseet ovat lainattuja toisilta lähteiltä. Näitä käytetään myös korostamaan tiettyjä sanoja tai ilmaisuja, jotka ovat tärkeitä kappaleen ymmärtämisen kannalta. Esimerkiksi, jos kirjoitat artikkelia, joka käsittelee psykologiaa, saatat lainata tutkimuksen tuloksia tai asiantuntijan kommentteja. Tällöin käytät lainausmerkkejä osoittaaksesi, että kyseessä on toisen henkilön sanat, ei… Read More »

lainausmerkit erisnimi

Lainausmerkit erisnimi on yksi kielen käytön säännöistä, joka liittyy kirjoitusasun oikeaan käyttöön. Erisnimet ovat nimiä, joilla voidaan tarkoittaa henkilöitä, paikkoja, organisaatioita, eläimiä tai muita asioita, joilla on nimi. Lainausmerkit erisnimen ympärillä osoittavat, että kyseessä on tarkalleen ottaen tietty nimi. Erisnimet kirjoitetaan yleensä isolla alkukirjaimella, koska ne viittaavat tiettyyn henkilöön, paikkaan tai organisaatioon. Esimerkkejä erisnimistä ovat… Read More »

lainausmerkit ennen vai jälkeen pisteen

Lainausmerkit ovat yleinen kirjoitusmerkki, jonka käyttöä on tärkeää hallita. Erityisesti kysymysmerkin ja huutomerkin käytöstä on ohjeistettu paljon, mutta myös pisteen käytön osalta löytyy erilaisia ohjeita ja näkemyksiä. Tässä artikkelissa pureudutaan kysymykseen, milloin lainausmerkit tulevat ennen pistettä ja milloin jälkeen. Yleinen käytäntö suomen kielessä on, että pisteen sijainti määräytyy lauseen lopun perusteella. Jos lainaus päättyy lauseeseen,… Read More »

lainausmerkit ennen pistettä

Lainausmerkit ovat kirjallisessa ilmaisussa välttämättömiä merkkejä, joilla osoitetaan erottavasti käytettävän sisällön olevan suoraan lainattua tai siteerattua. Lainausmerkit käytetään useimmiten sanan varsinaisen merkityksen korostamiseen, mutta myös päinvastoin, merkityksen vähättelyyn tai ironisointiin. Käyttäessämme lainausmerkkejä tekstissä, on tärkeää huomioida oikeaoppinen merkkijärjestys. Lainausmerkit tulevat ennen pistettä, sen jälkeen käytetään mahdollista huutomerkkiä tai kysymysmerkkiä. Tämä koskee myös pilkkua, joka sijoitetaan… Read More »

lainausmerkit ennen pilkku

Lainausmerkit ovat tärkeä osa kielenkäyttöä, ja ne oikein käytettynä tehostavat tekstiä ja välttävät väärinymmärryksiä. Yksi yleinen kysymys lainausmerkkien käytöstä liittyy niiden asemointiin pilkkujen suhteen. Tässä artikkelissa käymme läpi, milloin lainausmerkit tulee laittaa ennen pilkkua ja milloin taas sen jälkeen. Yleisesti ottaen lainausmerkit laitetaan ennen pilkkua silloin, kun ne kuuluvat lainatun lauseen tai sanan osaksi. Esimerkiksi:… Read More »

lainausmerkit ennen huutomerkkiö

Lainausmerkit ovat kirjoitusmerkkejä, jotka merkitsevät jonkin ilmaisun sisältöä toisinnettuna tai käytettynä jonkinlaisessa erikoismerkityksessä. Lainausmerkit voivat olla yksin- tai kaksoislainauksia, mutta niitä käytetään yleisesti yksinomaan yksilöityihin ilmaisuihin. Huutomerkki puolestaan ilmaisee kiinnostusta, yllätystä tai suuttumusta, ja sitä käytetään monissa erilaisissa yhteyksissä. Lainausmerkkien ja huutomerkkien yhdistelmä on melko vakiintunut käytäntö kirjoitustyylessä. Huutomerkki toimii merkkinä siitä, että ilmaisussa on… Read More »