pilkun paikka lainausmerkit

By | 28 lokakuun, 2023

Pilkun paikka lainausmerkkien ympärillä on usein aihe, joka herättää kielenkäyttäjien keskuudessa keskustelua ja epävarmuutta. Vaikka pilkun käyttö yleisesti ottaen noudattaa tiettyjä sääntöjä, löytyy tilanteita, joissa säännöistä voidaan tulkita poikkeuksia.

Lainausmerkkejä käytetään monessa eri yhteydessä, kuten suorien lainausten ja sitaattien merkitsemiseen, erikoismerkkien korostamiseen sekä ilmaisemaan sanojen tai ilmaisujen poikkeuksellista käyttöä tai tarkoitusta. Yksi pilkun paikkaa koskeva kysymys syntyykin siitä, tulisiko pilkku sijoittaa lainausmerkkien sisälle vai ulkopuolelle.

Tavallisin sääntö lainausmerkkien ympärillä pilkun käytöstä on, että pilkku sijoitetaan lainausmerkkien sisäpuolelle, jos se kuuluu suoraan lainattuun tai korostettuun tekstiin. Esimerkiksi lause ”Hän sanoi, että tulee myöhään” noudattaa tätä sääntöä, koska pilkku kuuluu suoraan lainaukseen.

Toisinaan kuitenkin pilkun paikka voi vaihdella tilanteen tai kirjoittajan tyylin mukaan. Jotkut kirjoitusohjeet ovat jopa ristiriidassa tämän asian kanssa. Esimerkiksi tiettyjä lähteitä ja ohjeita noudattaen lainausmerkkien ulkopuolella voi olla pilkku, jos se ei kuulu suoraan lainattuun lauseeseen. Esimerkiksi lause ”Hän sanoi, että tulee myöhään,” sisältää pilkun lainausmerkkien ulkopuolella. Tämä voi korostaa, että pilkku ei kuulu suoraan lainattuun tekstiin.

Muista tilanteista, joissa pilkun paikka lainausmerkkien kanssa voi aiheuttaa epävarmuutta, on otsikoiden ja lauseiden yhdistäminen. Yksi tapa hoitaa tämä on jättää lainausmerkkien ulkopuolelle pilkku ja lainausmerkit, kuten tässä otsikossa ”Pilkun paikka lainausmerkkien ympärillä,”. Tämä voi auttaa selkeyttämään, että pilkku liittyy lauseeseen kokonaisuutena eikä suoraan lainattuun osaan.

Koska pilkun paikka lainausmerkkien ympärillä voi olla kielenkäyttäjien keskuudessa epäselvä, voi olla hyvä ottaa huomioon yleinen kirjoituskäytäntö ja yhtenäisyys. Jatkuvuus ja selkeys tekstissä on tärkeää, joten on hyvä noudattaa jotain kirjoitusohjetta tai käyttää yhtä lähdettä, josta ohjeistusta voi hakea.

Vaikka pilkun paikka lainausmerkkien ympärillä voi aiheuttaa päänvaivaa, on tärkeä pitää mielessä, että kyseessä on loppujen lopuksi pieni yksityiskohta. Kommunikaation tärkein osa on välittää viesti selkeästi ja ymmärrettävästi, ja tämän saavuttamiseen pilkkujen sijoittelu lainausmerkkien ympärillä on vain yksi osa monista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *