oikeinkirjoitus lainausmerkkien käyttö

By | 10 lokakuun, 2023

Oikeinkirjoitus on tärkeä osa kielen hallintaa, ja yksi sen osa-alueista on lainausmerkkien oikea käyttö. Lainausmerkit ovat visuaalisesti näkyviä merkkejä, jotka osoittavat tekstissä suoran puheen tai henkilön lausuman. Ne auttavat erottamaan suoran lainauksen muusta tekstistä.

Lainausmerkit voivat olla joko yksittäisiä (’) tai kaksoislainausmerkkejä (”). Suomessa yleisesti käytetään kaksoislainausmerkkejä, mutta yksittäisiäkin lainausmerkkejä voi nähdä esimerkiksi englanninkielisissä lainauksissa.

Lainausmerkit tulee laittaa lainausen alku- ja loppupuolelle. Suomen kielen oikeinkirjoituksessa on kuitenkin erityissääntöjä, miten lainausmerkit tulee laittaa, kun lainausta sisällytetään muuhun lausekokonaisuuteen.

Suomen kielen säännöissä suoran lainauksen sisällä olevat pilkut, pisteet ja muut välimerkit tulee laittaa lainausmerkkien sisälle vain, jos ne todella kuuluvat suoraan lainaukseen. Jos kyseessä on pidempi lainaus, jossa on useita lauseita, lainausmerkit laitetaan ainoastaan lainauksen alkuun ja loppuun, ja välimerkit sekä rivin vaihdot merkitään lainausmerkkien ulkopuolelle.

Esimerkki:

Opettaja sanoi: ”Lukiolaiset aloittavat kirjoitusharjoituksen.” Tämä tarkoittaa, että opettaja antoi ohjeen kirjoitusharjoituksen aloittamisesta.

Toinen tärkeä sääntö liittyy lainausmerkkien käyttöön silloin, kun käytetään ilmausta kursiivi, lihavointi tai alleviivaus. Yleensä kursiivointi on suositeltava tapa korostaa sanoja tai lauseita, mutta joissain tapauksessa sana tai lause voidaan merkitä myös lainausmerkeillä.

Esimerkki:

Laskuharjoituksessa piti merkitä vastauslauseke ”tulos”, mutta opiskelija käyttikin sen sijaan kursiivia tulos.

On myös hyvä huomata, että lainausmerkit eivät ole pakollisia, kun varsinainen lainaus ei ole kyseessä. Esimerkiksi lainattua sanaa tai termiä ei tarvitse merkitä lainausmerkeillä. Lainauksille voidaan käyttää myös muita tapoja, kuten kursiivointia tai mahdollisuuksien mukaan jätetään lainausmerkit pois, jos asiayhteys selittää, että kyseessä on lainaus.

Kokonaisuudessaan oikeinkirjoituksessa on monia eri sääntöjä ja poikkeuksia, ja lainausmerkkien käyttö ei ole poikkeus. On tärkeää kiinnittää huomiota oikeaan lainausmerkkien käyttöön, jotta tekstistä tulee selkeää ja ymmärrettävää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *