miten kirjoitetaan lainausmerkit

By | 22 syyskuun, 2023

Lainausmerkkien oikea käyttö on tärkeä osa kirjoittamista, ja niiden avulla voidaan viitata suoraan jonkun sanomisiin tai tekemiin lainauksiin. Lainausmerkit merkitään yleisesti sanan molemmille puolille ja ne voivat olla joko yksinkertaisia (’) tai tuplamerkkejä (”).

Lainausmerkit käytetään varmemmin, kun halutaan lainata suoraan jonkun sanomisia tai tekemiä lainauksia, esimerkiksi tietyistä lähteistä tai kirjojen kohdista. Lainausmerkeillä osoitetaan, että kyseinen teksti tai lause on toisen henkilön tai lähteen alkuperäistä sanomaa.

Ensinnäkin, kun kirjoitetaan suora lainaus tai puheenvuoro, käytetään yleensä tuplamerkkejä. Esimerkiksi, jos haluat lainata jonkun henkilön sanomaa suoraan, voit kirjoittaa:

”Sanoin: ’Mene ulos ja nauti auringonpaisteesta!'”

Tuplamerkkejä käytetään myös, kun lainataan kirjojen tai artikkelien osia. Esimerkiksi, jos olet lainaamassa jotain lähdettä, voit käyttää seuraavaa formaattia:

Kuten Smith (2021) toteaa: ”Opiskelu on tärkeä osa nuoren kehitystä.”

Toiseksi, yksinkertaisia lainausmerkkejä käytetään yleensä silloin, kun lainataan jotain, joka on puhekielisempää tai epävirallisempaa. Esimerkiksi, jos haluat lainata jonkun henkilön ilmaisemaa ajatusta, voit käyttää seuraavaa muotoa:

Hän sanoi: ’Ei kiitos, en halua jäätelöä.’

Toisin kuin tuplamerkkien tapauksessa, yksinkertaisia lainausmerkkejä voidaan myös käyttää korostaakseen jotain tiettyä sanaa tai termiä, joka ei kuulu varsinaiseen lainaukseen. Esimerkiksi:

Hän oli ”liian kiireinen” tullakseen tapaamiseemme.

On myös tärkeää huomata, että lainausmerkkien käyttö voi vaihdella eri kieli- ja kirjoitustapojen välillä. Esimerkiksi, brittiläisessä englannissa käytetään yleisesti yksinkertaisia lainausmerkkejä, kun taas amerikkalaisessa englannissa tuplamerkkejä pidetään yleisempinä.

Lopuksi, on hyvä pitää mielessä, että liiallinen lainausmerkkien käyttö voi heikentää tekstiä ja tehdä siitä vaikeaselkoisen. On tärkeää käyttää lainausmerkkejä harkitusti ja vain silloin kun se on tarpeen. Kirjoittajan tehtävänä on varmistaa, että lainausmerkit käytetään oikein, jotta lainauksen alkuperä ja merkitys välittyvät lukijalle selkeästi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lainausmerkkien oikea käyttö on tärkeä osa kirjoittamista. Niiden avulla voidaan viitata suoraan jonkun sanomisiin tai tekemiin lainauksiin. On tärkeää muistaa, että lainausmerkkien käyttö voi vaihdella kielen ja kirjoitustapojen välillä. Lainausmerkkien käyttöä tulisi kuitenkin harkita huolellisesti ja käyttää niitä vain tarpeen mukaan, jotta teksti pysyy selkeänä ja ymmärrettävänä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *