lainausmerkkien väliin piste

By | 2 syyskuun, 2023

Lainausmerkkien väliin pisteen käyttö on kieliopillisena sääntönä melko yksiselitteinen, mutta edelleen herättää jonkin verran kysymyksiä ja pohdintoja. Tässä artikkelissa tarkastelemme tätä sääntöä ja annamme selvennystä siihen, miten piste tulisi sijoittaa lainausmerkkien sisään.

Suomen kielessä lainausmerkeillä ilmaistaan yleensä suoria lainauksia tai tekstikatkelmia. Ne voivat olla joko sanasta sanaan kopioituja tekstejä tai myös ilmaisuja, joita halutaan korostaa tai erottaa muusta tekstistä. Lainauksissa voidaan käyttää erilaisia merkkejä, kuten heittomerkkejä (’) tai lainausmerkkejä (”).

Perusperiaatteena lainausmerkkien käytössä on, että piste sijoitetaan lainausmerkkien sisään, jos se kuuluu lainaukseen. Jos piste sen sijaan ei kuulu lainaukseen, vaan se liittyy yleisesti lauseen ulkopuoliseen asiayhteyteen tai seuraavaan ajatukseen, piste sijoitetaan lainausmerkkien ulkopuolelle.

Esimerkiksi:

1. ”Kuulin hänen sanovan, että hän on väsynyt.” (Piste kuuluu lainaukseen)

2. Hän totesi, että ”tilanne on nyt parempi”. (Piste kuuluu lauseen ulkopuoliseen asiayhteyteen)

3. Hän kysyi, ”Voinko tulla mukaan?” (Piste kuuluu lainaukseen)

4. Opettaja ilmoitti, että ”kirjoittakaa tämä tehtävä valmiiksi.” (Piste kuuluu lauseen ulkopuoliseen asiayhteyteen)

On kuitenkin tilanteita, joissa lainausmerkkien väliin tuleva piste aiheuttaa epäselvyyksiä tai voi vaikuttaa tekstin ymmärrettävyyteen. Tällaisissa tilanteissa voidaan harkita lainausmerkkien sijoittamista siten, että piste jää lainausmerkkien ulkopuolelle. Tämä kannattaa kuitenkin tehdä vain jos se ei muuta tekstin merkitystä tai aiheuta tulkintaongelmia.

Esimerkiksi:

1. ”Hän sanoi, että hän oli ’liian väsynyt’ osallistumaan tapahtumaan.” (Piste jätetty lainausmerkkien ulkopuolelle selkeyden vuoksi)

2. ”Tiesitkö”, hän kysyi, ”että tämä on sinulle erityinen päivä?” (Piste jätetty lainausmerkkien ulkopuolelle selkeyden vuoksi)

Näissä tapauksissa piste sijoitetaan lainausmerkkien ulkopuolelle, jotta lukijan on helpompi ymmärtää tekstin merkitys. Tämä kuitenkin jättää edelleen hieman tulkinnanvaraa ja voi aiheuttaa eriäviä mielipiteitä. Onkin hyvä muistaa, että kieliopilliset säännöt ovat ohjeita, eikä niitä tarvitse soveltaa tiukasti aina jokaisessa tilanteessa.

Kaiken kaikkiaan lainausmerkkien väliin piste sijoitetaan yleisesti lainauksen sisällä oleviin lauseisiin, mutta joissakin tilanteissa saatetaan poiketa tästä suosituksesta selkeyden vuoksi. On tärkeää muistaa, että lopullinen päätös pisteiden sijoittelusta kuuluu tekstin kirjoittajalle, ja se voi vaihdella eri teksteissä ja tyyleissä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *