lainausmerkkien käyttö lukio

By | 18 elokuun, 2023

Lainausmerkit ovat tärkeä osa kirjoitustaitoa ja niitä käytetään lukiossa monessa eri yhteydessä. Lainausmerkit korostavat tai erottavat tiettyjä osia tekstistä ja auttavat lukijaa ymmärtämään kirjoituksen tarkoitusta tai merkitystä. Tässä artikkelissa käsittelemme lainausmerkkien käyttöä lukiossa sekä annamme vinkkejä niiden käytön oikeinoppimiseen.

Lainausmerkit voivat ensisijaisesti merkitä suoria lainauksia, eli toisen tekstin tai puhutun sanomisen suoran toiston. Tällaisessa tapauksessa lainausmerkit asetetaan lainatun tekstin alkun ja loppuun. Esimerkiksi: ”Olen erittäin tyytyväinen tähän tulokseen”, sanoi opettaja oppilaille. Tässä lainausmerkit osoittavat, mitä opettaja sanoi sanasta sanan.

Lukiossa oppilaat opettelevat yleensä myös indikoimaan lainausmerkeillä epäsuoria lainauksia, jotka esittävät jonkun toisen sanoman ajatuksen tai sisällön välittämistä omin sanoin. Esimerkiksi: Eilisen sanomalehdessä todettiin, että ”tuleva talvi tulee olemaan hyvin kylmä”. Tässä lainausmerkit osoittavat, että kyse on toisen tahon ilmaisemasta ajatuksesta, mutta ilmaisumuotoa on muokattu ja lyhennetty.

Lainausmerkkien käyttö ei kuitenkaan rajoitu pelkästään suoriin ja epäsuoriin lainauksiin. Lukiossa lainausmerkkejä voidaan käyttää myös monissa muissa yhteyksissä. Esimerkiksi ne voivat korostaa sanoja tai lauseita, jotka ovat erityisen tärkeitä koko tekstin ymmärtämisen kannalta tai jotka halutaan tuoda esiin esimerkiksi ironian merkkinä. Esimerkiksi: Hänen ”asiantuntemuksensa” aiheesta on osoittautunut pettymykseksi. Tässä lainausmerkit osoittavat, että ”asiantuntemus” ei ehkä olekaan niin vankkaa kuin voisi olettaa.

Lainausmerkit voivat myös merkitä käsitteellistä käyttöä, kun tietty sana tai termi halutaan määritellä tai selkeyttää. Esimerkiksi: Analyysi on ”tutkimus, jossa pureudutaan ilmiöön syvällisesti ja etsitään sen merkityksiä”. Tässä lainausmerkkien avulla määritellään analyysi silleen, että lukija varmasti ymmärtää mitä sillä tässä yhteydessä tarkoitetaan.

Lopuksi, lukiossa opiskelijat saattavat kohdata myös lainausmerkkien käyttöä, kun kyseessä on sanojen tai ilmaisujen epätavallinen tai ironinen käyttö. Esimerkiksi sana ”harvinaisuus” voi viitata johonkin, joka on odotetumpaa tai yleisempää. Tällöin lainausmerkit osoittavat käsitteen käyttöä jollakin poikkeuksellisella tavalla.

On tärkeää oppia oikeaoppinen lainausmerkkien käyttö lukiossa, sillä ne vaikuttavat merkittävästi tekstin ymmärrettävyyteen ja tarkoitukseen. On myös tärkeää huomioida, että lainausmerkit voivat vaihdella eri kielten tai kielenkäyttötilanteiden välillä. Siksi onkin suositeltavaa lukea ja tutkia erilaisia tekstejä, joissa lainausmerkkejä käytetään, sekä kysyä tarvittaessa tarkennusta opettajalta tai muilta kielen ammattilaisilta.

Lainausmerkit ovat siis tärkeä osa kirjoitustaitoa lukiossa. Ne auttavat ilmaisemaan muun muassa suoria ja epäsuoria lainauksia, korostamaan tärkeitä sanoja, määrittelemään käsitteitä ja käyttämään sanoja tai ilmaisuja epätavallisessa tai ironisessa merkityksessä. Niiden käyttämisen oikeinoppiminen auttaa sekä ymmärtämään että luomaan laadukasta tekstiä lukion eri aineissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *