lainausmerkit pilkku

By | 14 huhtikuun, 2023

Lainausmerkit ja pilkku ovat tärkeitä kirjoitusmerkkejä, jotka auttavat ilmaisemaan ajatuksia ja kommunikoimaan tehokkaasti. Niiden käyttö on erityisen tärkeää silloin, kun viestinnän tarkoituksena on selkeyden ja tarkkuuden saavuttaminen.

Lainausmerkit ja niiden käyttö

Lainausmerkeillä ilmaistaan, että lause tai sana on lainattu jostain muualta tai ilmaistu omalla erityisellä tavalla. Niitä käytetään usein kertomaan suullisesti sanottua tai kirjoitusta, ja ne voivat olla pitkiä tai lyhyitä.

Pitkiä lainauksia käytetään silloin, kun halutaan siteerata laajaa tekstikatkelmaa, kuten usean lauseen pituista kokonaisuutta. Lyhyitä lainauksia taas käytetään silloin, kun halutaan siteerata yhden sanan tai lauseen koko tekstissä.

Lainausmerkit eivät kuitenkaan ole vain suorien lainausten käyttöä varten. Ne voivat myös ilmaista, että kirjoittaja tarkoittaa sanalla tai lauseella jotain muuta kuin sen konkreettisen merkityksen. Tällöin puhutaan kuvaannollisesta tai ironisesta käytöstä. Esimerkiksi lause ”Se on todella kaunis sää tänään” voisi käyttää ironisesti, jos sää on todellisuudessa huono.

Pilkun käyttö lainausmerkkien kanssa

Lainausmerkkien käytön lisäksi pilkku on toinen tärkeä kirjoitusmerkki, jota käytetään monilla eri tavoilla. Pilkun käyttö monimutkaisten lauseiden eriyttämiseksi, aiheiden erottamiseksi toisistaan ja erittäin lyhyiden lauseiden yhdistämiseksi on yleistä.

Lainausmerkkien käyttö pilkun kanssa voi aiheuttaa jossain määrin epäselvyyksiä, mutta se on silti hyvä käytäntö. Perinteisesti lainausmerkkien ympärille laitetaan pilkku, mutta kirjoittaja voi halutessaan pitää pilkun myös niiden ulkopuolella. Joissain tapauksissa lainausmerkkeihin ei edes tarvita pilkkua.

Pääsääntöisesti, jos lainausmerkkeihin sisältyy täysi lause, pilkku olisi sijoitettava lainausmerkkien sisälle. Esimerkiksi ”Olen täällä”, sanoi hän. Kuitenkin, jos sanat ovat vain osa kokonaislausetta, pilkku tulisi sijoittaa lainausmerkkien ulkopuolelle. Esimerkiksi Minulla on suuri ”Golden Retriever”-koira.

Johtopäätös

Lainausmerkit ja pilkku ovat tärkeitä kirjoitusmerkkejä kirjoitettaessa selkeitä ja ymmärrettäviä tekstejä. Niiden oikea käyttö on välttämätöntä, jotta viestinnän tarkoitus saavutetaan ja teksti on helppo lukea. Jos on epävarma lainausmerkkien tai pilkun käytöstä, on suositeltavaa tutustua tarkemmin sääntöihin ja neuvoihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *