lainausmerkit kaksois yksöis

By | 13 kesäkuun, 2023

Lainausmerkit ovat ehkä yksi käytetyimmistä kielenkäytön merkeistä. Lainausmerkit merkitsevät usein sitä, että kyseessä oleva ilmaus on lainattu jostakin toisesta tekstistä tai puheesta. Lainausmerkit voivat kuitenkin aiheuttaa hämmennystä niiden käytön suhteen, etenkin kun kyseessä ovat kaksois- tai yksöislainausmerkit. Tässä artikkelissa käymme läpi lainausmerkkien käytön eroja ja tarkoituksia.

Kaksoislainausmerkit, ne ” ”, ovat usein yleisempi käytössä oleva tapa merkitä lainattua tekstiä. Kaksoislainausmerkit voidaan käyttää esimerkiksi suoran lainauksen merkitsemiseen, kuten ”tämä on suora lainaus toisesta tektsistä”. Kaksoislainausmerkkejä käytetään myös usein silloin, kun halutaan viitata omasta tekstistä poikkeavaan merkitykseen. Esimerkiksi ”sanotaan, että Marie Antoinette sanoi ’jos heillä ei ole leipää, antakaa heille kakkuakin'” viittaa siihen, että kaksoislainausmerkkien sisällä oleva teksti on lähteestä lainattu, kun taas väite joka on esitetty lainauksen ulkopuolella on kirjoittajan oma.

Yksöislainausmerkit, ne ’ ’, ovat käytössä yleisemmin esimerkiksi englanninkielisissä teksteissä. Joissain tapauksissa yksöislainausmerkkejä käytetään silloin, kun lainauksen sisällä olevaan tekstiin on sijoitettu kaksoislainausmerkkejä. Esimerkiksi ”hän sanoi ’olen nähnyt elokuvan ”Tähtien sota” tänään'”, käytetään yksöislainausmerkkejä kaksoislainausmerkkien merkityksen selkeyttämiseen.

On myös olemassa tapoja käyttää yksöislainausmerkkejä, jotka eroavat kaksoislainausmerkkien käytöstä. Esimerkiksi brittiläisessä englannissa yksöislainausmerkkejä käytetään usein sitaattimerkkinä, kun taas amerikkalaisessa englannissa sitaattimerkkinä käytetään kaksoislainausmerkkejä. Brittiläisessä englannissa esimerkiksi kirjoitettaisiin ’Hello’ instead of ”Hello”. Myös suomen kielessä yksöislainausmerkkejä voi käyttää silloin, kun lainauksen sisällä olevassa tekstissä on jo käytetty kaksoislainausmerkkejä, ja halutaan merkitä selvästi, mikä merkki kuuluu lainaukseen. Esimerkiksi ”hän sanoi ”I’m a ’Star Wars’ fan”” viittaa siihen, että kaksoislainausmerkit ovat osa lainattua tekstiä, kun taas yksöislainausmerkkejä käytetään merkitsemään lainauksen sisällä olevan tekstin sisällä oleva merkkiyhtälö.

Yhteenvetona voidaankin todeta, että lainausmerkkien käytössä tulee olla huolellinen, sillä eri kieli- ja kulttuuripiireissä voidaan käyttää eri tapoja ja merkityserot voivat olla merkittäviä. Lainausmerkit ovat kuitenkin hyödyllinen tapa merkitä lähdettä ja ilmaista selkeästi, että kyseessä on lainaus tai viittaus toiseen tekstiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *