lainaukset lainausmerkkien käyttö

By | 22 toukokuun, 2023

Lainausmerkit ovat merkittävä osa kirjoitettua tekstiä, ja niiden käyttöä koskevan säännöstön tunteminen on tärkeää niin akateemisessa kuin arkisessa kirjoittamisessa. Lainausmerkkien tarkoitus on korostaa lainattua tekstiä tai sanoja, kertoa jonkin asian olevan sanaparin yhdistelmä tai ilmaista jonkin asian kielialkuperää.

Ensinnäkin on tärkeää tiedostaa, että lainausmerkkien käyttö riippuu siitä, minkä kielellä kirjoitettu teksti on. Englannin ja suomen kielissä lainausmerkit eroavat toisistaan. Suomen kielessä käytetään yksinkertaisia lainausmerkkejä (’) ja kaksoislainausmerkkejä (”). Englannin kielessä sen sijaan käytetään käänteisiä lainausmerkkejä (`) ja kaksoislainausmerkkejä (”).

Lainausmerkkien käyttöä voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan: suorat lainaukset, epäsuorat lainaukset ja ilmausten korostaminen.

Suorassa lainauksessa esitetään alkuperäinen teksti sanasta sanaan lainausmerkkien sisällä. Suoran lainauksen yhteydessä käytetään muun muassa seuraavia sääntöjä:

– Lainauksen ymprärillä täytyy olla lainausmerkit.
– Lainauksen tulee olla täsmälleen sama kuin alkuperäisessä tekstissä, myös mahdolliset kirjoitusvirheet.
– Lainauksen alussa oleva lainausmerkki tulee sijoittaa aina lainattavan tekstin alkuun.
– Lainauksen lopussa oleva lainausmerkki tulee sijoittaa aina lainattavan tekstin loppuun.

Epäsuorassa lainauksessa taas kerrotaan alkuperäisen tekstin sisältö omin sanoin. Epäsuoran lainauksen kirjoittamisessa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia sääntöjä:

– Epäsuora lainaus voi alkaa ilman lainausmerkkejä.
– Epäsuora lainaus voi olla lyhennetty tai muuten muokattu alkuperäisestä tekstistä.
– Epäsuoran lainauksen lopussa tulee olla lainausmerkit, jos lainattu teksti on niitä sisältänyt.

Lopuksi on huomattava, että lainausmerkit voivat myös korostaa tiettyjä ilmauksia. Esimerkiksi sanoja tai sanapareja, joiden käyttöä halutaan korostaa tekstissä, voi merkitä lainausmerkeillä. Lainausmerkkien käyttö antaa lukijalle tiedon siitä, että kyseessä on jokin tietty termi tai ilmaus.

Kaiken kaikkiaan lainausmerkkien käyttö on kirjoittamisessa tärkeä seikka, ja sen hallinta on avain selkeän ja ammattimaisen tekstin kirjoittamiseen. Onkin tärkeää muistaa lainausmerkkien käyttö säännönmukaisesti ja tarkasti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *