Category Archives: Lainausmerkit

Tämä lainauskategoria on täynnä inspiroivia lainauksia, jotka voivat rohkaista, motivoida ja antaa voimaa elämän eri tilanteissa. Nämä lainaukset voivat olla peräisin kuuluisilta henkilöiltä, kirjailijoilta, filosofeilta, urheilijoilta, tai muilta merkittäviltä henkilöiltä, jotka ovat jakaneet elämänviisauttaan ja rohkaisuaan sanojen kautta.

suomi lainausmerkit pilkku

Suomi lainausmerkit ja pilkku Suomi lainausmerkit ja pilkku Suomi lainausmerkit (” ”) ja pilkku (,) ovat tärkeitä osia suomen kielen oikeinkirjoitusta ja niiden käyttöä on hyvä hallita. Tässä artikkelissa käsittelemme, miten suomi lainausmerkit ja pilkku toimivat ja miten niitä käytetään oikein. Suomi lainausmerkit Suomi lainausmerkit poikkeavat englannin lainausmerkeistä, sillä suomessa käytetään ns. nokka- eli guillemot-merkkejä… Read More »

suomi lainausmerkit

Suomi lainausmerkit Suomi lainausmerkit Suomen kielessä käytetään perinteisiä lainausmerkkejä eli yläpuolista lainausmerkkiä (”) ja alapuolista lainausmerkkiä (”). Näitä lainausmerkkejä käytetään osoittamaan suoraa lainausta tai puhutun kielen ilmaisua. Suomi lainausmerkit eroavat hieman muista kielistä, kuten englannista, jossa käytetään yleisemmin lainausmerkkeinä ’single quotes’ ja “double quotes’. Suomessa on perinteisesti käytetty yläpuolista ja alapuolista lainausmerkkiä, mutta englannin vaikutus… Read More »

suomenkieliset lainausmerkit

Suomenkieliset lainausmerkit Suomenkieliset lainausmerkit Suomen kielessä käytetään sekä yläviivallisia (” ”) että alaviivallisia (’ ’) lainausmerkkejä. Alaviivalliset lainausmerkit ovat perinteisiä suomen kielen käytäntöjä, kun taas yläviivalliset lainausmerkit ovat yleistyneet erityisesti englannin kielen vaikutuksesta. Alaviivalliset lainausmerkit Alaviivalliset lainausmerkit ovat perinteinen tapa ilmaista lainattua tekstiä suomen kielessä. Niitä käytetään sekä yksittäisten sanojen että kokonaisten lauseiden yhteydessä. Esimerkiksi:… Read More »

suomen lainausmerkit

Suomen lainausmerkit Suomen lainausmerkit Suomen kielessä käytetään erityisiä lainausmerkkejä, jotka poikkeavat englanninkielisistä lainausmerkeistä. Suomen lainausmerkit ovat ”lainausmerkit” ja näitä käytetään osoittamaan esimerkiksi suoria puheita tai lainauksia. Tässä artikkelissa käsittelemme suomen lainausmerkkejä, niiden käyttöä ja muita liittyviä seikkoja. Käyttö Suomen lainausmerkit asetetaan suomenkieliseen tekstiin nostomerkkeinä siinä kuin suomen kielen muutkin välimerkit. Esimerkiksi: ”Huomenna on sunnuntai”, hän… Read More »

suomen kieli lainausmerkit

Suomen kieli: lainausmerkit Suomen kieli: lainausmerkit Suomen kielessä käytetään lainausmerkkejä ilmaisemaan suoria lainauksia sekä korostamaan sanoja tai termejä. Lainausmerkit voivat vaihdella eri kielissä ja niiden käytössä on omat sääntönsä. Tässä artikkelissa käsitellään suomen kielen lainausmerkkien käyttöä. Suorat lainaukset Suorassa lainauksessa käytetään yleensä lainausmerkkejä. Esimerkiksi: ”Hän sanoi: ’Tervetuloa!’”. Suomen kielessä käytetään yleensä lainausmerkkeinä joko ” ”… Read More »

suomalaiset lainausmerkit

Suomalaiset lainausmerkit Suomalaiset lainausmerkit Suomalaiset lainausmerkit poikkeavat ulkonäöltään hieman perinteisistä lainausmerkeistä. Suomessa käytetään ns. ”ylhäältä alas” -lainausmerkkejä eli lainausmerkin avausmerkki on ylösalaisin oleva heittomerkki ( ’ ) ja sulkumerkki ( ” ) on käännetty ylösalaisin oleva heittomerkki. Suomalaiset lainausmerkit ovat vakiintuneet Suomen kielen oikeinkirjoitusohjeissa ja niitä käytetään niin tekstinkäsittelyohjelmissa kuin verkkosivuillakin. Lainausmerkit toimivat ilmaisemaan suoria… Read More »

suomalainen lainausmerkki

Suomalainen lainausmerkki Suomalainen lainausmerkki Suomalainen lainausmerkki, eli virallinen kieliopillinen termi Suomen kielessä, on seuraavanlainen: ”lainausmerkillä” eli ”lainausmerkillä” (eneinäinen ja monimerkkinen). Suomalaisessa käytössä on yleistynyt enemmän eneitääninen lainausmerkki, mutta myös monimerkkinen lainausmerkki on yhä käytössä. Suomalainen lainausmerkki poikkeaa jonkin verran muista maista peräisin olevista lainausmerkeistä, kuten englantilaisista lainausmerkeistä, jotka ovat yleisempiä internetissä. Erona on erityisesti, että… Read More »

sulkevat lainausmerkit

Sulkevat lainausmerkit HTML:ssä Sulkevat lainausmerkit HTML:ssä Sulkevat lainausmerkit (” ”) ovat tärkeä osa HTML-koodausta, ja niitä käytetään merkitsemään lainauksia, tekstikappaleita ja muita osia, joilla on erityinen merkitys tai tarkoitus. Tässä artikkelissa käsitellään sulkevien lainausmerkkien käyttöä ja niiden merkitystä HTML-koodissa. Miten sulkevia lainausmerkkejä käytetään HTML:ssä? Sulkevat lainausmerkit merkitään HTML-koodissa käyttämällä " -merkkejä. Esimerkiksi: Tämä on lainaus.… Read More »

sukset lainausmerkeissä ristikko

Sukset ”lainausmerkeissä” ristikko Sukset ”lainausmerkeissä” ristikko Monien harrastajien keskuudessa on viime aikoina levinnyt uusi trendi, joka tunnetaan sukset ”lainausmerkeissä” ristikkona. Tässä artikkelissa tutustumme tähän ilmiöön tarkemmin ja selvitetään, mistä on kyse. Mikä on sukset ”lainausmerkeissä” ristikko? Sukset ”lainausmerkeissä” ristikko on termi, joka viittaa hiihtosuksiin, jotka eroavat perinteisistä suksista muodoltaan ja rakenteeltaan. Nämä sukset ovat yleensä… Read More »

siteeraus lainausmerkit

Siteeraus lainausmerkit ovat kirjoituksessa käytettäviä merkkejä, jotka ilmaisevat tekstissä esiintyvän lainauksen tai suoran puheen. Ne auttavat lukijaa erottamaan lainatun tekstin muusta kirjoituksesta ja antavat selkeän viestin siitä, mikä osa tekstistä on lainattua. Siteeraus lainausmerkit ovat yleensä kaksinkertaiset (” ”) tai yksinkertaiset (‘ ’) riippuen siitä, mikä tyyli on kyseessä. Kaksinkertaiset lainausmerkit ovat yleisempiä englanninkielisessä kirjoituksessa,… Read More »